Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Mae offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 yn cael ei hysteriad gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/12/2016