Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 11 Ionawr 2021 09.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw MS Cadeirydd Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol