SL(5)711 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 21 Rhagfyr 2020

Fe’u gosodwyd ar: 22 Rhagfyr 2020

Yn dod i rym ar: 22 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Ionawr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 123KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 12 Ionawr 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/12/2020

Dogfennau