Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau - Y Bumed Senedd

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystod y Bumed Senedd (2016-2021) drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd

Ebrill 2021

Fframweithiau polisi cyffredin y DU

Ebrill 2021

Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol

Ebrill 2021

Y Cytundeb Ymadael: goblygiadau i Gymru

Ebrill 2021

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru

Mawrth 2021

Cytundebau Rhyngwladol: Cytundebau a ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Mawrth 2021

Craffu ar strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru

Mawrth 2021

Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar y farchnad fewnol

Hydref 2020

Cynigion ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Gorffennaf 2020

Gwaith dilynol ar y parodrwydd ar gyfer Brexit

Ionawr 2020

Gadael yr Undeb Ewropeaidd: monitro trafodaethau rhwng y DU a’r UE

Ionawr 2020

Polisi masnach y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd

Ionawr 2020

Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol

Mai 2019

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit 'heb gytundeb'

Ebrill 2019

Paratoi ar gyfer Brexit - edrych ar sectorau allweddol

Ionawr 2019

Cydraddoldebau a Brexit

Hydref 2018

Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit?

Medi 2018

Cymru yn y Byd: ymchwiliad i ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at faterion allanol

Medi 2018

Goblygiadau'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru

Mehefin 2018

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol

Mai 2018

Amaethyddiaeth a Brexit

Mai 2018

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?

Ebrill 2018

Y goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd

Mawrth 2017

Ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru

Hydref 2017

Ymchwiliad i bolisi rhanbarthol – beth nesaf i Gymru?

Medi 2017

Ymchwiliad i Fil y Diddymu Mawr a’i oblygiadau i Gymru

Gorffennaf 2017

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016