Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol

Cefndir

Yn dilyn ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd ar 31 Rhagfyr 2019, cytunodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (“y Pwyllgor”) i drafod y goblygiadau i Gymru sy’n  codi o’r negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol.

Mae hyn yn adeiladu ar waith blaenorol y Pwyllgor, gan gynnwys yr adroddiadau canlynol:

-      Y Cytundeb Ymadael: Goblygiadau i Gymru (Ionawr 2020) (PDF, 278KB) (Ionawr 2020);

-      Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol (PDF, 2MB) (Chwefror 2019);

-      Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol – Rhan un: safbwynt o Gymru (PDF, 9MB) (Mawrth 2018);

-      Y Goblygiadau i Gymru yn Sgil Gadael yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 1MB) (Ionawr 2017).

Casglu tystiolaeth

Yn ei gyfarfod ar 20 Mai 2020, cyflwynodd yr Athro Catherine Barnard dystiolaeth i'r Pwyllgor ar opsiynau posibl ar gyfer y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol. Mae’r rhain wedi’u hamlinellu yn ei phapur ‘Future scenarios post Brexit’ (20 Ebrill 2020) (PDF, 425KB) [Saesneg yn unig] ac ynddo, mae'n nodi'r opsiynau posibl ar gyfer y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys cytundeb masnach yn y dyfodol, dim cytundeb masnach yn y dyfodol (masnachu o dan delerau Sefydliad Masnach y Byd ( WTO), canlyniad cyfres o "gytundebu bach" rhwng y DU a’r UE a'r posibilrwydd o ymestyn y cyfnod pontio’r tu hwnt i 31 Rhagfyr 2020.

Cadw mewn cysylltiad

Pan fydd y Pwyllgor yn trefnu gwaith yn y dyfodol o ran y negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol, caiff hyn ei nodi ar ei wefan a thrwy ei gyfrif Twitter.

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-byst rheolaidd gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Pontio o’r Undeb Ewropeaidd. Os hoffech i ni anfon y rhain at eich mewnflwch, anfonwch neges e-bost at SeneddMADY@senedd.cymru i wneud cais.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/04/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu