Gadael yr Undeb Ewropeaidd: monitro trafodaethau rhwng y DU a’r UE

Mae’r dudalen hon yn dwyn ynghyd feysydd craffu llywodraethol sy’n helpu i lywio’r amryfal ymchwiliadau y mae pwyllgorau’r Senedd, gan amlaf y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, yn eu cynnal. 

 

Yn ystod sesiynau craffu yng nghwmni Gweinidogion Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn:

 

  • monitro’r cynnydd o ran y trafodaethau rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd mewn perthynas â’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd o safbwynt Cymru
  • nodi unrhyw feysydd sy’n arbennig o berthnasol i Gymru neu a allai effeithio ar feysydd cymhwysedd datganoledig.

 

Bydd gwaith craffu cyffredinol yn canolbwyntio ar ystod eang o feysydd, gan gynnwys deddfwriaeth ynghylch ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, materion o ran masnach, cysylltiadau rhynglywodraethol a fframweithiau cyffredin.

 

Hefyd, bydd Gwasanaeth Ymchwil Senedd yn cyhoeddi adroddiadau monitro rheolaidd wrth i broses trafodaethau Brexit ddatblygu yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.

 

Bydd pob adroddiad yn cyflwyno crynodeb o’r datblygiadau, gan gynnwys y dogfennau a’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf. Bydd yr adroddiadau hefyd yn cynnwys dadansoddiad o’r prif faterion sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor Materion Allanol a chrynodeb o ymateb Llywodraeth Cymru i’r datblygiadau diweddaraf.

 

Os hoffech inni anfon hwn atoch, e-bostiwch SeneddMADY@senedd.cymru.

 

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/07/2017