Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd

Sefydlwyd y Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit ym mis Hydref 2017. Mae’n dwyn ynghyd Gadeiryddion, Cynullyddion a chynrychiolwyr pwyllgorau sy’n craffu ar faterion yn ymwneud â Brexit yn Senedd yr Alban, Senedd, Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi er mwyn trafod a chraffu ar broses y DU o ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Mae swyddogion o Gynulliad Gogledd Iwerddon yn mynychu fel sylwedyddion ar hyn o bryd.

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2018

Dogfennau