Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 10 Tachwedd 2020 13.30, Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Video Conference via Zoom

Cyswllt:    Aled Elwyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw MS Aelod Disgwyliedig
Rhun ap Iorwerth MS Aelod Disgwyliedig
Gareth Bennett MS Aelod Disgwyliedig
Hannah Blythyn MS Aelod Disgwyliedig
Dawn Bowden MS Aelod Disgwyliedig
Michelle Brown MS Aelod Disgwyliedig
Jayne Bryant MS Aelod Disgwyliedig
Angela Burns MS Aelod Disgwyliedig
Hefin David MS Aelod Disgwyliedig
Alun Davies MS Aelod Disgwyliedig
Andrew RT Davies MS Aelod Disgwyliedig
Paul Davies MS Aelod Disgwyliedig
Suzy Davies MS Aelod Disgwyliedig
Mark Drakeford MS Aelod Disgwyliedig
Dafydd Elis-Thomas MS Aelod Disgwyliedig
Rebecca Evans MS Aelod Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders MS Aelod Disgwyliedig
Russell George MS Aelod Disgwyliedig
Vaughan Gething MS Aelod Disgwyliedig
John Griffiths MS Aelod Disgwyliedig
Lesley Griffiths MS Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd MS Aelod Disgwyliedig
Siân Gwenllian MS Aelod Disgwyliedig
Neil Hamilton MS Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges MS Aelod Disgwyliedig
Vikki Howells MS Aelod Disgwyliedig
Jane Hutt MS Aelod Disgwyliedig
Huw Irranca-Davies MS Aelod Disgwyliedig
Mark Isherwood MS Aelod Disgwyliedig
Julie James MS Aelod Disgwyliedig
Delyth Jewell MS Aelod Disgwyliedig
Ann Jones MS Aelod Disgwyliedig
Caroline Jones MS Aelod Disgwyliedig
Carwyn Jones MS Aelod Disgwyliedig
Helen Mary Jones MS Aelod Disgwyliedig
Laura Anne Jones MS Aelod Disgwyliedig
Mandy Jones MS Aelod Disgwyliedig
Elin Jones MS Aelod Disgwyliedig
Dai Lloyd MS Aelod Disgwyliedig
Neil McEvoy MS Aelod Disgwyliedig
David Melding MS Aelod Disgwyliedig
Jeremy Miles MS Aelod Disgwyliedig
Darren Millar MS Aelod Disgwyliedig
Eluned Morgan MS Aelod Disgwyliedig
Julie Morgan MS Aelod Disgwyliedig
Lynne Neagle MS Aelod Disgwyliedig
Rhianon Passmore MS Aelod Disgwyliedig
Adam Price MS Aelod Disgwyliedig
Nick Ramsay MS Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone MS Aelod Disgwyliedig
Mark Reckless MS Aelod Disgwyliedig
David Rees MS Aelod Disgwyliedig
David J Rowlands MS Aelod Disgwyliedig
Jack Sargeant MS Aelod Disgwyliedig
Bethan Sayed MS Aelod Disgwyliedig
Ken Skates MS Aelod Disgwyliedig
Lee Waters MS Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson MS Aelod Disgwyliedig
Kirsty Williams MS Aelod Disgwyliedig
Leanne Wood MS Aelod Disgwyliedig