Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5 Awst 2020 13.30, Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Zoom

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AS Aelod Disgwyliedig
Rhun ap Iorwerth AS Aelod Disgwyliedig
Gareth Bennett AS Aelod Disgwyliedig
Hannah Blythyn AS Aelod Disgwyliedig
Dawn Bowden AS Aelod Disgwyliedig
Michelle Brown AS Aelod Disgwyliedig
Jayne Bryant AS Aelod Disgwyliedig
Angela Burns AS Aelod Disgwyliedig
Hefin David AS Aelod Disgwyliedig
Alun Davies AS Aelod Disgwyliedig
Andrew RT Davies AS Aelod Disgwyliedig
Paul Davies AS Aelod Disgwyliedig
Suzy Davies AS Aelod Disgwyliedig
Mark Drakeford AS Aelod Disgwyliedig
Dafydd Elis-Thomas AS Aelod Disgwyliedig
Rebecca Evans AS Aelod Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders AS Aelod Disgwyliedig
Russell George AS Aelod Disgwyliedig
Vaughan Gething AS Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Lesley Griffiths AS Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd AS Aelod Disgwyliedig
Siân Gwenllian AS Aelod Disgwyliedig
Neil Hamilton AS Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges AS Aelod Disgwyliedig
Vikki Howells AS Aelod Disgwyliedig
Jane Hutt AS Aelod Disgwyliedig
Huw Irranca-Davies AS Aelod Disgwyliedig
Mark Isherwood AS Aelod Disgwyliedig
Julie James AS Aelod Disgwyliedig
Delyth Jewell AS Aelod Disgwyliedig
Ann Jones AS Aelod Disgwyliedig
Caroline Jones AS Aelod Disgwyliedig
Carwyn Jones AS Aelod Disgwyliedig
Helen Mary Jones AS Aelod Disgwyliedig
Laura Anne Jones AS Aelod Disgwyliedig
Mandy Jones AS Aelod Disgwyliedig
Elin Jones AS Aelod Disgwyliedig
Dai Lloyd AS Aelod Disgwyliedig
Neil McEvoy AS Aelod Disgwyliedig
David Melding AS Aelod Disgwyliedig
Jeremy Miles AS Aelod Disgwyliedig
Darren Millar AS Aelod Disgwyliedig
Eluned Morgan AS Aelod Disgwyliedig
Julie Morgan AS Aelod Disgwyliedig
Lynne Neagle AS Aelod Disgwyliedig
Rhianon Passmore AS Aelod Disgwyliedig
Adam Price AS Aelod Disgwyliedig
Nick Ramsay AS Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone AS Aelod Disgwyliedig
Mark Reckless AS Aelod Disgwyliedig
David Rees AS Aelod Disgwyliedig
David J Rowlands AS Aelod Disgwyliedig
Jack Sargeant AS Aelod Disgwyliedig
Bethan Sayed AS Aelod Disgwyliedig
Ken Skates AS Aelod Disgwyliedig
Lee Waters AS Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AS Aelod Disgwyliedig
Kirsty Williams AS Aelod Disgwyliedig
Leanne Wood AS Aelod Disgwyliedig