Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 24/08/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AS. Fel y cytunwyd yn y cyfarfod ar 3 Awst 2020, ac yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, gweithredodd Carwyn Jones fel Cadeirydd dros dro.

 

10:00-10:05

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-24-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)593 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

2.2

SL(5)597 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-20 – Papur 4 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 14 Awst 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 5 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

10:05-10:15

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)589 – Rheoliadau Gweithdrefn Gorchmynion Traffig (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-20 – Papur 9 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 27 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)590 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-20 – Papur 13 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 30 Gorffennaf 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 14 Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)594 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-20 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 6 Awst 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 19 - Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)598 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) (2020)

CLA(5)-24-20 – Papur 20 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 21 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 22 – Memorandum Esboniadol

CLA(5)-24-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 14 Awst 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(5)592 – Rheoliadau Marchnata Hadau, Planhigion a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 25 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 26 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn. Cytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion sy’n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

3.6

SL(5)596 – Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 28 - Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 29 - Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ynghylch y pwynt adrodd.

 

3.7

SL(5)591 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 31 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 32 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 33 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-20 – Papur 34 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 31 Gorffennaf 2020

CLA(4)-24-20 – Papur 35 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.8

SL(5)595 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 36 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 37 – Rheoliadau

CLA(5)-24-20 – Papur 38 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-20 – Papur 39 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 7 Awst 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 40 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad pellach ynghylch y pwynt craffu technegol cyntaf yn ei adroddiad.

 

10:15-10:20

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(5)573 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 41 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 42 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

4.2

SL(5)579 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 43 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 44 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

4.3

SL(5)584 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 45 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 46 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

4.4

SL(5)585 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol Sicr, Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 47 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 48 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am wybodaeth bellach mewn perthynas â’r ail bwynt craffu rhinweddau yn ei adroddiad.

 

4.5

SL(5)587 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 49 – Adroddiad

CLA(5)-24-20 – Papur 50 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

10:20-10:25

5.

Adroddiad Llywodraeth Cymru: Ymateb deddfwriaethol Gweinidogion Cymru i bandemig y coronafeirws

CLA(5)-24-20 – Papur 51 – Adroddiad Llywodraeth Cymru

CLA(5)-24-20 – Papur 52 – Datganiad ysgrifenedig, 19 Awst 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i groesawu'r adroddiad.

 

10:25-10:30

6.

Papur(au) i’w nodi

6.1

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cynllun y Taliad Sylfaenol a fframwaith deddfwriaethol cymorth gwledig o 2021 ymlaen

CLA(5)-24-20 – Papur 53 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 6 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, a chytunodd i drafod ei ymateb mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

6.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau Cerbydau Cludiant Ffyrdd Glanach (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-24-20 – Papur 54 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

6.3

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar Farchnad Fewnol y DU

CLA(5)-24-20 – Papur 55 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 14 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol. Yn ystod sesiwn breifat, cytunodd y Pwyllgor i roi ystyriaeth bellach i'w waith craffu ar y Papur Gwyn ar farchnad fewnol y DU.

 

6.4

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach

CLA(5)-24-20 - Papur 56 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 14 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

10:30

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10:30-10:45

8.

Trafod y materion a godwyd

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion a godwyd yn ystod y cyfarfod cyhoeddus, a chytunodd i wneud gwaith pellach mewn perthynas â Phapur Gwyn Llywodraeth y DU ar Farchnad Fewnol y DU.