SL(5)590 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 30 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 31 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym ar: 30 Gorffennaf 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Awst 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (218KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/07/2020

Dogfennau