Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 24 Awst 2020 10.00, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw MS Cadeirydd Ymddiheuriadau
Carwyn Jones MS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Dai Lloyd MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol