Blaenraglen Waith - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Tua diwedd y Bumed Senedd bydd trafodaethau’r Pwyllgor ynglŷn â’r flaenraglen waith yn ystyried y gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor, a chaiff y Pwyllgor wneud argymhellion i unrhyw bwyllgorau sydd â chylch gwaith tebyg yn y Chweched Senedd.

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/09/2016

Dogfennau