SL(5)579 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 10 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 10 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(3) a (4)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 3 Awst 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 5 Awst 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/07/2020

Dogfennau