SL(5)573 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 3 Gorffennaf 2020

Fe’u gosodwyd ar: 3 Gorffennaf 2020

Yn dod i rym ar: 6 Gorffennaf 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Gorffennaf 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dirymwyd y Rheoliadau gan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2020

Dogfennau