SL(5)595 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a waned

Fe’u gwnaed ar: 12.30 p.m. ar 7 Awst 2020

Fe’u gosodwyd ar: 7 Awst 2020

Yn dod i rym ar: 10 Awst 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Awst 2020

Statws Adrodd: Technegol, Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Awst 2020

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/08/2020

Dogfennau