SL(5)594 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 8.38 p.m. ar 6 Awst 2020

Fe’u gosodwyd ar: 7 Awst 2020

Yn dod i rym ar: 11.59 p.m. ar 6 Awst 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 24 Awst 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (220KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/08/2020

Dogfennau