Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 21 Mehefin 2016 13.30, Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Siambr - Y Senedd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mick Antoniw AC Aelod Disgwyliedig
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Disgwyliedig
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Disgwyliedig
Gareth Bennett AC Aelod Disgwyliedig
Hannah Blythyn AC Aelod Disgwyliedig
Dawn Bowden AC Aelod Disgwyliedig
Michelle Brown AC Aelod Disgwyliedig
Jayne Bryant AC Aelod Disgwyliedig
Angela Burns AC Aelod Disgwyliedig
Hefin David AC Aelod Disgwyliedig
Alun Davies AC Aelod Disgwyliedig
Andrew RT Davies AM Aelod Disgwyliedig
Paul Davies AC Aelod Disgwyliedig
Suzy Davies AC Aelod Disgwyliedig
Mark Drakeford AC Aelod Disgwyliedig
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Disgwyliedig
Rebecca Evans AC Aelod Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders AC Aelod Disgwyliedig
Russell George AC Aelod Disgwyliedig
Vaughan Gething AC Aelod Disgwyliedig
Nathan Gill AC Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AC Aelod Disgwyliedig
Lesley Griffiths AC Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd AC Aelod Disgwyliedig
Sian Gwenllian AM Aelod Disgwyliedig
Neil Hamilton AC Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges AC Aelod Disgwyliedig
Vikki Howells AC Aelod Disgwyliedig
Jane Hutt AC Aelod Disgwyliedig
Huw Irranca-Davies AC Aelod Disgwyliedig
Mark Isherwood AC Aelod Disgwyliedig
Julie James AC Aelod Disgwyliedig
Ann Jones AC Aelod Disgwyliedig
Caroline Jones AC Aelod Disgwyliedig
Carwyn Jones AC Aelod Disgwyliedig
Elin Jones AC Aelod Disgwyliedig
Steffan Lewis AC Aelod Disgwyliedig
Dai Lloyd AC Aelod Disgwyliedig
Neil McEvoy AC Aelod Disgwyliedig
David Melding AC Aelod Disgwyliedig
Jeremy Miles AC Aelod Disgwyliedig
Darren Millar AC Aelod Disgwyliedig
Eluned Morgan AC Aelod Disgwyliedig
Julie Morgan AC Aelod Disgwyliedig
Lynne Neagle AC Aelod Disgwyliedig
Rhianon Passmore AC Aelod Disgwyliedig
Adam Price AC Aelod Disgwyliedig
Nick Ramsay AC Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone AC Aelod Disgwyliedig
Mark Reckless AC Aelod Disgwyliedig
David Rees AC Aelod Disgwyliedig
David J Rowlands AC Aelod Disgwyliedig
Carl Sargeant AC Aelod Disgwyliedig
Bethan Jenkins AC Aelod Disgwyliedig
Ken Skates AC Aelod Disgwyliedig
Simon Thomas AC Aelod Disgwyliedig
Lee Waters AC Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AC Aelod Disgwyliedig
Kirsty Williams AC Aelod Disgwyliedig
Leanne Wood AC Aelod Disgwyliedig