Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 20 Hydref 2015 13.30, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Y Siambr - Y Senedd

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Leighton Andrews AM Aelod Disgwyliedig
Mick Antoniw AC Aelod Disgwyliedig
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Disgwyliedig
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Disgwyliedig
Peter Black AC Aelod Disgwyliedig
Angela Burns AC Aelod Disgwyliedig
Y Fonesig Rosemary Butler AC Aelod Disgwyliedig
Christine Chapman AM Aelod Disgwyliedig
Jeff Cuthbert AM Aelod Disgwyliedig
Alun Davies AC Aelod Disgwyliedig
Andrew RT Davies AM Aelod Disgwyliedig
Jocelyn Davies AM Aelod Disgwyliedig
Keith Davies AM Aelod Disgwyliedig
Paul Davies AC Aelod Disgwyliedig
Suzy Davies AC Aelod Disgwyliedig
Mark Drakeford AC Aelod Disgwyliedig
Dafydd Elis-Thomas AC Aelod Disgwyliedig
Rebecca Evans AC Aelod Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders AC Aelod Disgwyliedig
Russell George AC Aelod Disgwyliedig
Vaughan Gething AC Aelod Disgwyliedig
William Graham AM Aelod Disgwyliedig
Janice Gregory AM Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AC Aelod Disgwyliedig
Lesley Griffiths AC Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd AC Aelod Disgwyliedig
Edwina Hart AM Aelod Disgwyliedig
Janet Haworth AM Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges AC Aelod Disgwyliedig
Altaf Hussain AM Aelod Disgwyliedig
Jane Hutt AC Aelod Disgwyliedig
Mark Isherwood AC Aelod Disgwyliedig
Julie James AC Aelod Disgwyliedig
Alun Ffred Jones AM Aelod Disgwyliedig
Ann Jones AC Aelod Disgwyliedig
Carwyn Jones AC Aelod Disgwyliedig
Elin Jones AC Aelod Disgwyliedig
Huw Lewis AM Aelod Disgwyliedig
David Melding AC Aelod Disgwyliedig
Sandy Mewies AM Aelod Disgwyliedig
Darren Millar AC Aelod Disgwyliedig
Julie Morgan AC Aelod Disgwyliedig
Lynne Neagle AC Aelod Disgwyliedig
Eluned Parrott AM Aelod Disgwyliedig
William Powell AM Aelod Disgwyliedig
Gwyn R Price AM Aelod Disgwyliedig
Nick Ramsay AC Aelod Disgwyliedig
Jenny Rathbone AC Aelod Disgwyliedig
David Rees AC Aelod Disgwyliedig
Aled Roberts AM Aelod Disgwyliedig
Carl Sargeant AC Aelod Disgwyliedig
Bethan Jenkins AC Aelod Disgwyliedig
Ken Skates AC Aelod Disgwyliedig
Gwenda Thomas AM Aelod Disgwyliedig
Rhodri Glyn Thomas AM Aelod Disgwyliedig
Simon Thomas AC Aelod Disgwyliedig
Joyce Watson AC Aelod Disgwyliedig
Lindsay Whittle AM Aelod Disgwyliedig
Kirsty Williams AC Aelod Disgwyliedig
Leanne Wood AC Aelod Disgwyliedig