Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i weithdrefnau eraill (Gan gynnwys y weithdrefn "gwneud cadarnhaol")

Mae cyfran fach iawn o is-ddeddfwriaeth yn destun gweithdrefnau penodol a amlinellir yn y ddeddf alluogi. Mae'r gweithdrefnau hyn yn cynnwys:

 

(i) gweithdrefnau uwchgadarnhaol, er enghraifft y drefn a nodir yn adran 19 o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011;

 

(ii) y weithdrefn gadarnhaol dros dro neu'r weithdrefn gwneud cadarnhaol er enghraifft y weithdrefn a nodir yn adrannau 25(2) a (3) o Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017; a

 

(iii) y weithdrefn drafft negyddol, er enghraifft y weithdrefn a nodir yn adrannau 144ZF(5) i (7) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

 

Teitl Offeryn Statudol

Gweithdrefn

Dyddiad Gosod

SL(6)435 - Cod Ymarfer Rhan 8 – Rôl y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Negyddol

14 Rhagfyr 2023

SL(6)374 - Y Cod Apelau Derbyn i Ysgolion

Negyddol

7 Awst 2023

SL(6)357 - Y Cod Apelau Derbyn i Ysgolion - TYNNWYD YN ÔL

Negyddol

9 Mai 2023

SL(6)347 - Cynllun Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Hawliau ac Atebolrwyddau) (Cymru) 2023

Weithdrefn ddim

31 Mawrth 2023

SL(6)344 - Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig

Negyddol

29 Mawrth 2023

SL(6)327 - Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Datganiadau o’r Hyn sy’n Bwysig - TYNNWYD YN ÔL

Negyddol

20 Chwefror 2023

SL(6)319 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023

Gwneud Cadarnhaol

25 Ionawr 2023

SL(6)318 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Drafft Negyddol

25 Ionawr 2023

SL(6)307 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Gwneud Cadarnhaol

15 Rhagfyr 2022

SL(6)268 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Gwneud Cadarnhaol

7 Hydref 2022

 

SL(6)234 - Datganiad Blaenoriaethau ac Amcanion Strategol ar gyfer Ofwat a gyhoeddwyd o dan adran 2B o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991

Drafft Negyddol

6 Gorffennaf 2022

SL(6)200 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2022

Gwneud Cadarnhaol

6 Mai 2022

SL(6)196 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2022

Gwneud Cadarnhaol

13 Ebrill 2022

SL(6)186 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 2022

Gwneud Cadarnhaol

25 Mawrth 2022

SL(6)185 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2022

Gwneud Cadarnhaol

25 Mawrth 2022

SL(6)182 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Newid Dyddiad Dod i Ben) (Cymru) 2022

Gwneud Cadarnhaol

22 Mawrth 2022

SL(6)161 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2022

Gwneud Cadarnhaol

17 Chwefror 2022

SL(6)153 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Drafft Negyddol

4 Chwefror 2022

SL(6)138 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2022

Gwneud Cadarnhaol

20 Ionawr 2022

SL(6)124 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 2021

Gwneud Cadarnhaol

23 Rhagfyr 2021

SL(6)123 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

Gwneud Cadarnhaol

22 Rhagfyr 2021

SL(6)122 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2021

Gwneud Cadarnhaol

22 Rhagfyr 2021

SL(6)118 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021

Gwneud Cadarnhaol

17 Rhagfyr 2021

SL(6)108 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 2021

Gwneud Cadarnhaol

10 Rhagfyr 2021

SL(6)101 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2021

Gwneud Cadarnhaol

2 Rhagfyr 2021

SL(6)060 - Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Cynnydd

Drafft Negyddol

29 Medi 2021

SL(6)059 - Y Cwricwlwm i Gymru - Y Cod Datganiadau o'r Hyn sy'n Bwysig

Drafft Negyddol

29 Medi 2021

SL(6)058 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 2021

Gwneud Cadarnhaol

28 Medi 2021

SL(6)041 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021

Gwneud Cadarnhaol

27 Awst 2021

SL(6)034 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021

Gwneud Cadarnhaol

6 Awst 2021

SL(6)027 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021

Gwneud Cadarnhaol

16 Gorffennaf 2021

SL(6)026 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2021

Gwneud Cadarnhaol

16 Gorffennaf 2021

SL(6)014 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021

Gwneud Cadarnhaol

18 Mehefin 2021

SL(6)011 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2021

Gwneud Cadarnhaol

8 Mehefin 2021

SL(6)009 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021

Gwneud Cadarnhaol

4 Mehefin 2021

SL(6)003 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2021

Gwneud Cadarnhaol

14 Mai 2021

SL(6)001 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021

Gwneud Cadarnhaol

7 Mai 2021

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/05/2021