SL(6)001 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 29 Ebrill 2021

Fe’u gosodwyd ar: 7 Mai 2021

Yn dod i rym ar: 3 Mai 2021

 

Gosodwyd y Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar 24 Mai 2021

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Mai 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/05/2021

Dogfennau