SL(6)026 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 14 Gorffennaf 2021

Fe’u gosodwyd ar: 16 Gorffennaf 2021

Yn dod i rym ar: 30 Gorffennaf 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Medi 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 115KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 21 Medi 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/07/2021

Dogfennau