SL(6)014 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 18 Mehefin 2021

Fe’u gosodwyd ar: 18 Mehefin 2021

Yn dod i rym ar: 21 Mehefin 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Mehefin 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 29 Mehefin 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Ar 22 Mehefin 2021 cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai’r Y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro gyflwyno adroddiad i’r Senedd erbyn 28 Mehefin 2021.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/06/2021

Dogfennau