SL(6)058 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 27 Medi 2021

Fe’u gosodwyd ar: 28 Medi 2021

Yn dod i rym ar: 29 Medi 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Hydref 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 118KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 19 Hydref 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Cytunodd (PDF 42.1KB) y Pwyllgor Busnes y dylai’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad i’r Senedd ar Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Cysylltiedig (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2021 erbyn 18 Hydref 2021.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/09/2021

Dogfennau