SL(6)307 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 13 Rhagfyr 2022

Fe’u gosodwyd ar: 15 Rhagfyr 2022

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2023

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 16 Ionawr 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

Cytunodd (PDF 40.4KB) y Pwyllgor Busnes y dylai’r Pwyllgor yr Economi a’r

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad i’r Senedd ar Rheoliadau Treth  Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022 erbyn  23 Ionawr 2023.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/12/2022

Dogfennau