SL(6)319 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 24 Ionawr 2023

Fe’u gosodwyd ar: 26 Ionawr 2023

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Cytunodd (PDF 44.2KB) y Pwyllgor Busnes y dylai’r Pwyllgor yr Economi a’r

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad i’r Senedd erbyn 27 Chwefror 2023.

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Chwefror 2023

Statws Adrodd: Rhinweddau

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 28 Chwefror 2023

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/01/2023

Dogfennau