SL(6)182 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Newid Dyddiad Dod i Ben) (Cymru) 2022

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 21 Chwefror 2022

Fe’u gosodwyd ar: 22 Chwefror 2022

Yn dod i rym23 Chwefror 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 28 Mawrth 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 129KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 29 Mawrth 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/03/2022

Dogfennau