SL(6)011 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 8 Mehefin 2021

Fe’u gosodwyd ar: 8 Mehefin 2021

Yn dod i rym ar: 6.00pm ar 8 Mehefin 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 14 Mehefin 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 15 Mehefin 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2021

Dogfennau