SL(6)101 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 1.12 p.m. ar 2 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 4.30 p.m. ar 2 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: 3 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Rhagfyr 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 123KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 14 Rhagfyr 2021

Canlyniad: Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/12/2021

Dogfennau