SL(6)196 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2022

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 13 Ebrill 2022

Fe’u gosodwyd ar: 13 Ebrill 2022

Yn dod i rym: 18 Ebrill 2022

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ebrill 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF, 143KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 26 Ebrill 2022

Canlyniad: Cymeradwywyd

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/04/2022

Angen Penderfyniad: 25 Ebr 2022 Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau