SL(6)124 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 22 Rhagfyr 2021

Fe’u gosodwyd ar: 23 Rhagfyr 2021

Yn dod i rym: am 6.00 a.m. ar 26 Rhagfyr 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 10 Ionawr 2022

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 135KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 11 Ionawr 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/12/2021

Dogfennau