Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau - Y Pedwerydd Cynulliad

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011 - 2016) drwy ddilyn y lincs isod

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Etifeddiaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Pedwerydd Cynulliad

Mawrth 2016

Camddefnyddio alcohol a sylweddau

Hydref 2015

Sylweddau seicoweithredol newydd

Mai 2015

Gwaith dilynol Chwefror 2016

Perfformiad Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

Mai 2015

Gwaith dilynol Chwefror 2016

Gweithlu Meddygon Teulu yng Nghymru

Mawrth 2015

Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Mawrth 2015

Ymchwiliad i fynediad at dechnolegau meddygol yng Nghymru

Chwefror 2015

Ymchwiliad i'r cynnydd sydd wedi'i wneud hyd yma ar weithredu Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru

Hydref 2014

Proses gwyno'r GIG

Awst 2014

Gwasanaethau orthodontig yng Nghymru

July 2014

Argaeledd gwasanaethau bariatrig

Mai 2014

Gwaith Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Mai 2014

Lleihau'r risg o strôc

Mai 2014

Gofal heb ei drefnu - bod yn barod ar gyfer gaeaf 2013/14

Chwefror 2014

Ymchwiliad i’r gwaith o weithredu’r fframwaith gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer diabetes yng Nghymru a’i ddatblygiad yn y dyfodol

Hydref 2013

Gwaith dilynol Medi 2014

Achosion o’r frech goch 2013

Awst 2013

Ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru

Chwefror 2013

Gwaith dilynol Ebrill 2015

Gofal preswyl i bobl hŷn yng Nghymru

Rhagfyr 2012

Ymchwiliad un-dydd i atal thrombo-emboledd gwythiennol

Hydref 2012

Gwaith dilynol Medi 2014

Gwasanaethau cadeiriau olwyn yng Nghymru: ymchwiliad dilynol

Awst 2012

Ymchwiliad i’r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd yng Nghymru

Mai 2012

Gwaith dilynol Rhagfyr 2014

Goblygiadau iechyd cyhoeddus o ddarpariaeth annigonol o doiledau cyhoeddus

Mawrth 2012

Gwaith dilynol Ebrill 2014

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/04/2013