Etifeddiaeth Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad

Trafodaethau ac adroddiadau yn nodi llwyddiannau pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad, ac argymhellion ar gyfer pwyllgorau’r Pumed Cynulliad.

 

Fforwm y Cadeiryddion

Cyflwynwyd adroddiad Fforwm Cadeiryddion y Pwyllgorau, “Etifeddiaeth Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad”, i’r Llywydd ar 9 Tachwedd 2015.

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Cynhaliodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd gyfres o weithdai i randdeiliaid i gasglu tystiolaeth ar y pwnc yma.

 

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Adroddiad Etifeddiaeth Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Pedwerydd Cynulliad (PDF 2MB)

 

Y Pwyllgor Busnes

Cynhaliodd y Pwyllgor Busnes ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

 

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor Busnes (PDF 1MB)

 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad, a osodwyd ar 24 Mawrth 2016.

 

Y Pwyllgor Cyllid

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

 

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Etifeddiaeth Pwyllgor Cyllid y Pedwerydd Cynulliad (PDF 4MB)

 

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Cynhaliodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

 

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Adroddiad Etifeddiaeth y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (PDF 3MB)

 

Y Pwyllgor Deisebau

Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Adolygiad o Drefniadau Deisebau Cyhoeddus a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 3 Chwefror 2016.

 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cynhaliodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

 

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad gan y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (PDF 5MB)

 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad (PDF 4MB)

 

Y Pwyllgor Menter a Busnes

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad gan y Pwyllgor Menter a Busnes (PDF 2MB)

 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor:  Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (PDF 3MB)

 

Roedd y Pwyllgor hefyd yn ymgysylltu’n uniongyrchol â phlant a phobl ifanc i glywed eu barn. Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad: Barn Plant a Phobl Ifanc (PDF 5MB)

 

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor: Etifeddiaeth Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 688KB)

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2015

Dogfennau

Ymgynghoriadau