Is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag ymadawiad y DU â'r UE yn amlygu'r newidiadau y mae angen eu gwneud

Mae'r offerynnau hyn [yn cyfeirio at offerynnau statudol] yn ymwneud â chyfraith yr UE mewn rhyw ffordd. O ganlyniad i hynny, mae'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad* yn cyflwyno adroddiadau ar wahân i'r Senedd ar yr offerynnau hyn, gan dynnu sylw at faterion a allai fod â goblygiadau yn deillio o ymadawiad y DU â’r UE er gwybodaeth yn unig ac i helpu i ddeall sut y gall fod angen i gyfraith o'r fath newid yn y dyfodol.

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/12/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu