Is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag ymadawiad y DU â'r UE yn amlygu'r newidiadau y mae angen eu gwneud

Mae'r offerynnau hyn yn ymwneud mewn rhyw ffordd â chyfraith yr UE. O ganlyniad, mae'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad* yn adrodd i'r Senedd ar wahân ar yr offerynnau hyn, gan dynnu sylw at faterion a allai fod â goblygiadau sy’n codi yn sgil y ffaith bod y DU wedi gadael yr UE er gwybodaeth yn unig, ac er mwyn helpu i ddeall sut y gallai fod angen i gyfraith o'r fath newid yn y dyfodol.

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, newidiodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei enw i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

Math o fusnes:

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/12/2017

Dogfennau