SL(5)553 - Rheoliadau Taliadau i Ffermwyr (Rheolaethau a Gwiriadau) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 21 Mai 2020

Fe’u gosodwyd ar: 22 Mai 2020

Yn dod i rym ar: 14 Mehefin 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Mehefin 2020

Statws Adrodd: (Yn ymwneud a’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/05/2020

Dogfennau