SL(5)810 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021

Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor:

Statws Adrodd:

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn:

Canlyniad:

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2021

Dogfennau