SL(5)379 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 4 Mawrth 2019

Fe’u gosodwyd ar: 5 Mawrth 2019

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1 (2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 18 Mawrth 2019

Statws Adrodd: Clir

 

Cynigiwyd yr offeryn hwn yn flaenorol fel negyddol - pNeg(5)22 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/03/2019

Dogfennau