SL(5)655 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 9 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 11 Tachwedd 2020

Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 23 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 110KB)

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/11/2020