SL(5)640 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) (Diwygio) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 16 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 20 Hydref 2020

Yn dod i rym ar: 13 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau, Yn ymwneud a’r UE (100 KB)

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/10/2020

Dogfennau