SL(5)658 - Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 10 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 12 Tachwedd 2020

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 30 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 98KB)

 

Cynigiwyd yr offeryn hwn yn flaenorol fel negyddol: pNeg(5)33 - Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/11/2020

Dogfennau