SL(5)663 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 17 Tachwedd 2020

Fe’u gosodwyd ar: 18 Tachwedd 2020

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) a (3)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 7 Rhagfyr 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau, Yn ymwneud a’r UE (PDF 98KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2020

Dogfennau