SL(5)811 - Rheoliadau Bwyd, Bwyd Anifeiliaid a Hadau (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Gofynion sifftio wedi eu bodloni: 22 Mawrth 2021

Fe’u gwnaed ar: 23 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021

Yn dod i rym: 14 Ebrill 2021

 

Cynigiwyd yr offeryn hwn yn flaenorol fel negyddol: pNeg(5)41 - Rheoliadau Bwyd, Bwyd Anifeiliaid a Hadau (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

 

Gosodwyd yr offeryn hwn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i ganiatáu iddo gael ei ystyried gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/03/2021

Dogfennau