pNeg(5)41 - Rheoliadau Bwyd, Bwyd Anifeiliaid a Hadau (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 12 Mawrth 2021

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 26 Mawrth 2021

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 22 Mawrth 2021

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy (PDF 91KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/03/2021

Dogfennau