SL(5)313 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (Gweler pNeg(5)04)

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 28 Ionawr 2019

Fe’u gosodwyd ar: 30 Ionawr 2019

Yn dod i rym ar: Yn unol â rheoliad 1*

 

*Sylwch: pan ddiffinnir cychwyn yr offeryn statudol hwn trwy gyfeirio at“ diwrnod ymadael ”, hy 31 Ionawr 2020, dylid darllen y cyfeiriad fel cyfeiriad at“ diwrnod cwblhau IP ”, hy diwrnod cwblhau cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020 . Gweler paragraff 1 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Tynnu’n Ôl) 2020. (Saesneg yn unig)

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 11 Chwefror 2019

Statws Adrodd: Clir

 

Cynigiwyd yr offeryn hwn yn flaenorol fel negyddol - pNeg(5)04 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/01/2019

Dogfennau