SL(5)569 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 23 Mehefin 2020

Fe’u gosodwyd ar: 25 Mehefin 2020

Yn dod i rym ar: 1 Awst 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 13 Gorffennaf 2020

Statws Adrodd: (Yn ymwneud a’r UE)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/06/2020

Dogfennau