Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/11/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

10.35-10.40

9.

Briff ar y trefniadau ar gyfer Etholiadau’r Senedd 2021

CLA(5)-32-20 – Papur 45 – Papur briffio

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar y trefniadau ar gyfer Etholiadau’r Senedd 2021, a thrafodwyd adroddiad diweddar y Grŵp Cynllunio Etholiadau. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am eglurhad ar nifer o faterion yn ymwneud ag etholiad y Senedd yn 2021.