SL(5)644 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol

Fe’u gwnaed ar: 30 Hydref 2020

Fe’u gosodwyd ar: 30 Hydref 2020

Yn dod i rym ar: 1 Tachwedd 2020

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Tachwedd 2020

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 119KB)

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/10/2020

Dogfennau