SICM(5)36 - Rheoliadau’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygiadau etc) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2020