pNeg(5)35 - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol arfaethedig

Fe’u gosodwyd ar: 27 Hydref 2020

 

Y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y dull sifftio: 15 Tachwedd 2020

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 9 Tachwedd 2020

Gofynion y sifft wedi’u bodloni: Ydy (PDF 95KB)

 

Ar ôl cwblhau'r sifft, mae'r offeryn hwn bellach yn SL(5)657 - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/10/2020

Dogfennau