Gwaith wedi'u gwblhau - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Gallwch gyrchu tudalennau sy’n ymwneud â gwaith y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol sydd wedi’i gwblhau drwy’r lincs isod.

 

Ymchwiliadau

Teitl yr ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Gwrandawiad cyn penodi â’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38819</link>

Mawrth 2022

Gwrandawiad cyn penodi â’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Chwaraeon Cymru<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38818</link>

Mawrth 2022

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37162</link>

Chwefror 2022

Ymchwiliad undydd i gysylltiadau rhyngwladol<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38611</link>

Chwefror 2022

Ymchwiliad undydd i ddyfodol cyfryngau gwasanaeth cyhoeddus<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37879</link>

Rhagfyr 2021

Ymchwiliad undydd i'r Gymraeg<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38209</link>

Rhagfyr 2021

Ymchwiliad undydd i'r diwydiannau celfyddydol a chreadigol<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38210</link>

Tachwedd 2021

Ymchwiliad undydd i Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38207</link>

Tachwedd 2021

Ymchwiliad undydd I chwaraeon<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38200</link>

Hydref 2021

Blaenoriaethau ar gyfer rhaglen waith y Chweched Senedd<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37735</link>

Medi 2021

 

Deddfwriaeth

Teitl y ddeddfwriaeth

Dyddiad cwblhau

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Diogelwch Ar-lein<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39162</link>

Mehefin 2022

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael)<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38502</link>

Mawrth 2022

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 24/06/2021